Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει θέση επίκ. καθηγητή Βυζαντινής Φιλολογίας. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη.

FEK-2023-Tefxos G-02871-downloaded -12_11_2023