Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει θέση εντεταλμένου διδάσκοντος Βυζαντινής Ιστορίας – Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσης. Προθεσμία υποβολής έως 30 Οκτωβρίου 2023. Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.

ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ-ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ_2023_2024_Τμήμα-Ιστορίας-Αρχαιολογίας