Το Τμήμα Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. προκηρύσσει θέση αναπληρωτή καθηγητή Βυζαντινής Φιλολογίας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 1η Ιουλίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη προκήρυξη.

FEK-2024-Tefxos G-01229-downloaded -04_05_2024