Το Πανεπιστήμιο του Fribourg της Ελβετίας προκηρύσσει θέσεις διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας. Προθεσμία υποβολής έως 15 Δεκεμβρίου 2023. Περισσότερες πληροφορίες στις ανηρτημένες προσκλήσεις.

Job_Announcement_PhD_position_1

Job_Announcement_PhD_position_2

Job_Announcement_Postdoc_or_Senior_Res