Το Πανεπιστήμιο Lund της Σουηδίας προκηρύσσει δύο θέσεις για διδακτορικές σπουδές στα γνωστικά αντικείμενα: α) Σημιτικών γλωσσών, β) Ελληνικής (Αρχαίας και Βυζαντινής) και γ) Νέας Ελληνικής. Προθεσμία υποβολής έως 15 Φεβρουαρίου 2023.
Περαιτέρω πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://lu.varbi.com/en/what:job/jobID:582294/type:job/where:4/apply:1