Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Η τέχνη της γλυπτικής στο Βυζάντιο: νέοι ερευνητές – νέες έρευνες». Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο πρόγραμμα και στην ιστοσελίδα. https://www.ha.uth.gr/index.php

Διαδικτυακή Ημερίδα- Η Τέχνη της Γλυπτικής στο Βυζάντιο 25-62-2022