Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Η συγκρότηση των ανθρωπιστικών επιστημών στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα», η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022, στο Ε.Ι.Ε., αμφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο πρόγραμμα.

Η συγκρότηση των ανθρωπιστικών επιστημών στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα