Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) και η Γαλλική Σχολή Αθηνών διοργανώνουν ημερίδα, με φυσική παρουσία και εξ αποστάσεως, με θέμα «Peasants in the Byzantine World: The State of the Question», την Τρίτη 2 Μαΐου 2023, στο Ε.Ι.Ε (αίθουσα σεμιναρίων, ισόγειο).
Περαιτέρω πληροφορίες στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα.
Ο σύνδεσμος της διαδικτυακής παρακολούθησης είναι:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_0R1AqdFsRxOnwIz_bsaybg#/registration

2023-05-02-BYZANTINE_PEASANTS