Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το Institut für die Erforschung der Habsburgermonarchie und des Balkanraumes της Ακαδημίας Επιστημών της Αυστρίας και το Αρχείο-Βιβλιοθήκη των π. Ιησουιτών διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «On Languages and Scripts in the Ottoman Levant: The Case of Frangochiotika», η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023, στη βιβλιοθήκη Ιησουιτών και στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση.
Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω του συνδέσμου.

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_TLYW1B3rQz2z3khSJrxfzQ

Announcement – On-Languages-and-Scripts-in-the-Ottoman-Levant

Programm-EurAsien_On-Languages-and-Scripts-in-the-Ottoman-Levant_V22-11-2023 (1)