Το Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει ημερίδα μεταπτυχιακών φοιτητών μεσαιωνικής ελληνικής φιλολογίας τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ