Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει ημερίδα των μεταπτυχιακών φοιτητών με τίτλο «Μελετώντας την ιστορία των γυναικών: Εργασία, Εξουσία, Κοινωνία, Σεξουαλικότητα», την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018, στο Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ, Σκουφά 45