Το Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων της Ακαδημίας Αθηνών και το Cambridge Centre for Greek Studies διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Ετόν το γλώσσα έμαχα ας μάνα μ’, ετόν λαλώ»: Η ελληνική γλώσσα στη Μικρά Ασία», η οποία θα διεξαχθεί στην Ακαδημία Αθηνών, την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 17:30. Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη πρόσκληση.

KENDI_CAMBRIDGE_15_12