Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων Δευτεροβάθμιας Ανατολικής Θεσσαλονίκης διοργάνωσε ημερίδα ενημέρωσης για το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γνωρίζω τις βυζαντινές σφραγίδες. Από τις βούλλες στις IPs», το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023 στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Περαιτέρω λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο Δελτίου Τύπου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 24.1.23