Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει ημερίδα του επιστημονικού συνεδρίου με θέμα «Γλυκύπικρον ἀμάχανον ὄρπετον. Ο έρωτας στη διαχρονία της ελληνικής γραμματείας», η οποία θα διεξαχθεί την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 14:30-20:30, στην Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών (κεντρικό κτήριο). Πληροφορίες για το πρόγραμμα στη συνημμένη πρόσκληση.

13.2.2023, ΏΡΑ 14.30. Ι. Ημερίδα Ο έρωτας στη διαχρονία της ελληνικής γραμματείας