Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και το Εργαστήριο Μελέτης του Θεσμικού Λόγου διοργανώνει ημερίδα με τίτλο «Γιατί πάλι το Βυζάντιο; Η φιλοσοφική πρόσληψη του Βυζαντίου», Κτήριο Κωστής Παλαμάς ΕΚΠΑ, 26 Οκτωβρίου 2018

image1