Η Επιστημονική Επιτροπή του Ζ΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η Νάξος διά μέσου των αιώνων» αποφάσισε την παράταση προθεσμίας για την υποβολή συμμετοχής έως την 30η Σεπτεμβρίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη εγκύκλιο.

ΝΑΞΟΣ