Πληροφορίες για τα Ευρωπαϊκά βραβεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς Europa Nostra 2024 μπορείτε να αναζητήσετε στην επισυναπτόμενη προκήρυξη. Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων έως 13 Οκτωβρίου 2023.

EHA_ENA_2024