Η Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών διοργανώνει το Ε’ Τοπικό της Συνέδριο από τις 10 έως τις 12 Μαΐου 2019 στο Ινστιτούτο Έρευνας του Βυζαντινού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.) στον Μυστρά.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν, να στείλουν περίληψη (έως 250 λέξεις) των σχετικών με τη Λακωνία εισηγήσεών τους μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2019 στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]  ή [email protected] ή [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Λακωνικών Σπουδών www.etlasp.gr

 

Η οργανωτική επιτροπή

Σοφία Καπετανάκη                                             Δημήτρης Κατσουλάκος