Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων εξέδωσαν το ανηρτημένο Δελτίο Τύπου για την παρουσίαση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος «Βυζαντινή και Λατινοκρατούμενη Τήνος: Παλαιά και νέα αρχαιολογικά δεδομένα», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου 2024.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΗΝΟΣ-ΤΕΛΙΚΟ