Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή» του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει Επιστημονικό Εργαστήριο με θέμα «‘Οριενταλισμοί’ και ‘αποικιοκρατίες’ 14ος-16ος αιώνας: ιστορικές αλλαγές και ιστοριογραφικές προσεγγίσεις» την Τρίτη 18 και την Τετάρτη 19 Ιουνίου στη Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Γεωγραφίας, Αίθουσα Γ). Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης κατόπιν εγγραφής στον σύνδεσμο

https://aegean-gr.zoom.us/webinar/register/WN_M0cJQ843Sh6YvBQpccYEfA#/registration

Περισσότερες πληροφορίες στο ανηρτημένο πρόγραμμα.

Workshop_2023-24