Μπορείτε να διαβάσετε την ανηρτημένη επιστολή-απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτρόπου του αρμόδιου Τμήματος στο Ψήφισμα για τη Μονή της Χώρας, το οποίο της απέστειλε η Ελληνική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών.

D1 Reply to Greek Committee of Byzantine Studies