Το Υπουργείο Πολιτισμού και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας διοργανώνουν επιστημονική διημερίδα με θέμα «και το τραπέζιν έστησαν με την εξόπλισίν του… Συμπόσια και αστική διατροφή στον Παλαιολόγειο Μυστρά», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023, στον Μυστρά. Περισσότερες πληροφορίες στο ανηρτημένο Δελτίο Τύπου και στο Πρόγραμμα.
Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω των συνδέσμων
1η ημέρα συνεδρίου :

https://us06web.zoom.us/j/87199432093?pwd=DXdRlOmVvyIFGIMTWVyFWohbtIeOeL.1

Meeting ID: 871 9943 2093
Passcode: 635356
2η ημέρα συνεδρίου:

https://us06web.zoom.us/j/84356118904?pwd=TewtQhr12Aq0NVQaOoIbFYjqbq7Rad.1

Meeting ID: 843 5611 8904
Passcode: 539766

ΕΦΑΛΑΚ_ΜΥΣΤΡΑΣ_LEADER_Επιστημονική διημερίδα 24-25.11.23_ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΦΑΛΑΚ_ΜΥΣΤΡΑΣ_LEADER_Επιστημονική διημερίδα 24-25.11.23_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ