Το Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα «Εἰς μνήμην Ἁλώσεως». Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο πρόγραμμα. Ο σύνδεσμος παρακολούθησης είναι:

https://meetingsemea31.webex.com/meet/pr1757377511

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΛΩΣΕΩΣ 2022