Το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών (Κ.Β.Ε.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Α.Π.Θ. διοργανώνει επιμορφωτικό πρόγραμμα, μέσω διαδικτύου, με θέμα «Βυζαντινός πολιτισμός και σύγχρονος κόσμος». Προθεσμία υποβολής συμμετοχής έως 29 Οκτωβρίου 2023.

Περαιτέρω πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ:

https://kedivim.auth.gr/programs/vizantinos_politismos_kve/

και στην ιστοσελίδα του Κ.Β.Ε. / Α.Π.Θ. :

https://www.kbe.auth.gr