Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών επαναπροκηρύσσει θέση εντεταλμένου διδάσκοντος «Βυζαντινής Ιστορίας» για το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Προθεσμία υποβολής έως 10 Φεβρουαρίου 2023. Περαιτέρω πληροφορίες στη συνημμένη επαναπροκήρυξη.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ – 2022-2023)(1)