Η Ελληνική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας για την προβολή του έργου των Ελλήνων βυζαντινολόγων, θα πληροφορεί μέσω του Ενημερωτικού Δελτίου, τους συναδέλφους στην Ελλάδα και το εξωτερικό για τα τρέχοντα επιστημονικά προγράμματα και τις πρόσφατες δημοσιεύσεις, καθώς και για τις εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις σχετικά με την Ιστορία και τον Πολιτισμό του Βυζαντίου.

Για την έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου, η συντακτική ομάδα συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε τις πληροφορίες που εστάλησαν από τους συναδέλφους,  αλλά και αναζήτησε επιπλέον υλικό, ακολουθώντας τις θεματικές κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο ειδικό Έντυπο Καταγραφής. Βασιζόμαστε στη στήριξη των μελών της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών, αλλά και όλων των συναδέλφων στην Ελλάδα, ώστε να αποτελέσει το Ενημερωτικό Δελτίο ένα χρήσιμο μέσο για την προβολή του σημαντικότατου έργου που επιτελείται στον χώρο των Βυζαντινών Σπουδών στη χώρα μας.

 

5ο Ενημερωτικό Δελτίο

Επισυνάπτεται το πέμπτο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου της Επιτροπής με δημοσιεύσεις και ερευνητικές δραστηριότητες της περιόδου Ιούλιος 2017 - Ιούνιος 2018

Hellenike Epitrope Byzantinon Spoudon-_Newsletter_5_2017-2018

4ο Ενημερωτικό Δελτίο

Επισυνάπτεται το τέταρτο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου της Επιτροπής με δημοσιεύσεις και ερευνητικές δραστηριότητες της περιόδου Ιούλιος 2016 - Ιούνιος 2017

Hellenike-Epitrope-Byzantinon-Spoudon-_Newsletter_4_2016-2017

 

3ο Ενημερωτικό Δελτίο

Επισυνάπτεται το τρίτο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου της Επιτροπής με δημοσιεύσεις και ερευνητικές δραστηριότητες της περιόδου Ιανουάριος-Ιούνιος 2016

Hellenike-Epitrope-Byzantinon-Spoudon-_Newsletter_3_2016

 

2ο Ενημερωτικό Δελτίο

Επισυνάπτεται το δεύτερο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου της Επιτροπής με δημοσιεύσεις και ερευνητικές δραστηριότητες της περιόδου Ιούλιος-Δεκέμβριος 2015

Hellenike-Epitrope-Byzantinon-Spoudon-_Newsletter_2_2015

 

 

1ο Ενημερωτικό Δελτίο

Η Ελληνική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έκδοση του 1ου Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις Ελλήνων Βυζαντινολόγων για την περίοδο 2014-Ιούνιος 2015

Hellenike-Epitrope-Byzantinon-Spoudon-_Newsletter_1_2015