Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, καλό μήνα!

Μετά την ολοκλήρωση του 24ου Διεθνούς Συνεδρίου Βυζαντινών Σπουδών στη
Βενετία και την Πάδουα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

α. Η νέα Διοικούσα Επιτροπή (Bureau) της Διεθνούς Ενώσεως Βυζαντινών
Σπουδών αποτελείται από τους συναδέλφους Antonio Rigo, ως Πρόεδρο, Χρήστο
Σταυράκο, ως Γραμματέα, και Beatrice Caseau, ως Ταμία.

β. Το επόμενο Διεθνές Συνέδριο θα διεξαχθεί στη Βιέννη τον Αύγουστο του
2026.

γ. Το ποσόν της ενίσχυσης από το ταμείο της Ελληνικής Επιτροπής για τη
συμμετοχή στο Συνέδριο έχει ήδη καταβληθεί στους συναδέλφους που είχαν
υποβάλει τη σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά.

δ. Όπως ήδη γνωρίζετε και είναι εύλογο, το ποσόν από την επιχορήγηση του
Υπουργείου Εξωτερικών θα επιμερισθεί σε ενεργά μέλη της Επιτροπής που
έλαβαν μέρος στο Συνέδριο και παρουσίασαν την ανακοίνωση ή εισήγηση τους
με φυσική παρουσία, αφού υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το
Διοικητικό Συμβούλιο θα φροντίσει για τη δίκαιη κατανομή στους
δικαιούχους.

Και ε. Η Γενική Συνέλευση των μελών της Ελληνικής Επιτροπής θα διεξαχθεί
στις 5 Οκτωβρίου και θα ακολουθήσουν, εντός του επόμενου διημέρου (στις 6
ή 7 Οκτωβρίου), οι αρχαιρεσίες για το νέο Δ.Σ., τις οποίες
προγραμματίζουμε να διεξαχθούν με ηλεκτρονική ψήφο, προκειμένου να έχουν
τη δυνατότητα να ψηφίσουν και οι εκτός Αθηνών συνάδελφοι. Θα λάβετε
εγκαίρως την Πρόσκληση και θα ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες.

Σας ευχόμαστε καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά!

Με θερμούς χαιρετισμούς

Ταξιάρχης Κόλιας – Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη-Κοκκίνη