Αγαπητή / Αγαπητέ συνάδελφε,

Οι Εθνικές Επιτροπές ενημερώθηκαν από την Οργανωτική Επιτροπή του 25ου Διεθνούς Συνεδρίου ότι το Πρόγραμμα αποτελείται από έξι Συνεδρίες Ολομέλειας (Plenary Sessions) 50 Στρογγυλές Τράπεζες και 79 Θεματικές Συνεδρίες (Thematic Sessions). H Πρόσκληση για ελεύθερες ανακοινώσεις (επίσης ως ομαδικές συνεδρίες έως 6 ομιλητές) καθώς και για Συνεδρίες Αφίσας (Poster Sessions) θα ανακοινωθούν στις αρχές του 2025.

Αργότερα, κατά τη διάρκεια του 2025, θα αποσταλεί πρόσκληση για ανάρτηση των αναλυτικών περιλήψεων για τις αντίστοιχες συνεδρίες και τον τελικό κατάλογο ομιλητών στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

Επιμέρους πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στα τρία συνημμένα έγγραφα.

Επισημαίνουμε ότι η Ελληνική Επιτροπή ζήτησε από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου να αλλάξει ο τίτλος της υπ’ αριθμόν 34 Στρογγυλής Τράπεζας, πριν αυτή γίνει οριστικά αποδεκτή.

 

Με χαιρετισμούς και αναστάσιμες ευχές,

Ταξιάρχης Κόλιας         Θεοδώρα Αντωνοπούλου

1 Plenary Sessions

Round Tables

Thematic Sessions