Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές», διοργανώνει θεματική περιήγηση στις αίθουσες του Μουσείου για τη μορφή και τον συμβολισμό των φυτών στην τέχνη των Βυζαντινών, την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022, ώρα 12:00 και εκπαιδευτικό πρόγραμμα, την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022, ώρα 11:00. Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο Δελτίο Τύπου.

ΔΤ_ΜΒΠ_ΠΠΔ_2022