Πληροφορίες για τις εκδηλώσεις Ιουνίου 2023 του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού αναφέρονται στο συνημμένο Δελτίο Τύπου.

ΙΟΥΝΙΟΣ