Πληροφορίες για τις εκδηλώσεις Μαΐου του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού αναφέρονται στο συνημμένο Δελτίο Τύπου.

Μάιος 2023