Το Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών διοργανώνει διαδικτυακά την Ετή­σια συ­νέ­λευ­σή του, η οποία θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Παρα­σκευή, 23 Απρι­λί­ου 2021, στις 7.00 μ.μ.

 

Σύνδεσμος για την εγγραφή:

[email protected]