Ο εκδοτικός οίκος Μέλισσα διοργανώνει Εκδήλωση με θέμα «Εξερευνώντας το Αρχαίο Σχολείο», με αναφορές στη βυζαντινή εκπαίδευση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Νοεμβρίου και ώρα 11:00, στο Πάρκο Ελευθερίας (Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων). Περισσότερες πληροφορίες στην ανηρτημένη πρόσκληση.