Μέλη της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών μπορούν να γίνουν επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σχετικού με τις Βυζαντινές Σπουδές, οι οποίοι μετέχουν ενεργά στην ελληνική βυζαντινολογική επιστήμη. Η αίτηση των υποψηφίων εξετάζεται και γίνεται δεκτή κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, με πρόταση δυο μελών της Επιτροπής.

Η διαδικασία προκειμένου να εγγραφεί κάποιος ως νέο μέλος προβλέπει την κατάθεση ή αποστολή (e-mail: [email protected]) (1) σχετικής αίτησης, (2) αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος και (3) συνημμένου αρχείου με τα απαραίτητα στοιχεία του ενδιαφερομένου ώστε να έλθει σε επικοινωνία η Επιτροπή.

Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία:

  1. Στοιχεία-μέλους-Ελληνική-Επιτροπή-Βυζαντινών-Σουδών-11-11-2022
  2. Αίτηση-Ελληνική-Επιτροπή-Βυζαντινών-Σπουδών Νοέμβριος 2022