Αγαπητές / Αγαπητοί συνάδελφοι,

επισυνάπτονται η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα της Δ’ (ΙΑ’) Συνάντησης Ελλήνων Βυζαντινολόγων, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 27 έως 30 Σεπτεμβρίου 2023 στα κτήρια της Παλαιάς Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

https://helit.duth.gr/11_synanthellbyz/

Με χαιρετισμούς και ευχές για καλό ακαδημαϊκό έτος,

Ταξιάρχης Κόλιας — Θεοδώρα Αντωνοπούλου

Πρόγραμμα Δ΄ (ΙΑ΄) Συνάντησης Ελλήνων Βυζαντινολόγων

Πρόσκληση στην τελετή έναρξης της Δ΄ (ΙΑ΄) Συνάντησης Ελλήνων Βυζαντινολόγων

Αφίσα της Δ΄ (ΙΑ΄) Συνάντησης Ελλήνων Βυζαντινολόγων

Δελτίο τύπου για την Δ΄ (ΙΑ΄) Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων

Πρόγραμμα Δ΄ (ΙΑ΄) Συνάντησης Ελλήνων Βυζαντινολόγων

https://online.flippingbook.com/view/279116013

Περιλήψεις ανακοινώσεων Δ΄ (ΙΑ΄) Συνάντησης Ελλήνων Βυζαντινολόγων – Κομοτηνή_compressed