«Δ ́ ΠΑΡΕΚΒΟΛΩΝ ΗΜΕΡΑ»

Θεσσαλονίκη, 14 Δεκεμβρίου 2018

«Εκδίδοντας λόγια βυζαντινά κείμενα: προβλήματα και προοπτικές».

 

Η συντακτική επιτροπή του ηλεκτρονικού περιοδικού “Παρεκβολαί” οργανώνει την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη την Δ´ Ημερίδα «Παρεκβολών Ημέρα» με στόχο την ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου μεταξύ των ερευνητών της βυζαντινής λογοτεχνίας και φιλολογίας.

Δηλώσεις συμμετοχής με το θέμα της ανακοίνωσης (διάρκεια 20 λεπτά) και σύντομη περίληψη ή απλής παρακολούθησης μπορούν να αποστέλλονται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 στις εξής διευθύνσεις: Ιωάννης Βάσσης: [email protected], Σοφία Κοτζάμπαση: [email protected]