Πρόεδρος: Ταξιάρχης Κόλιας, Ομότιμος Καθηγητής Βυζαντινού Πολιτισμού Ε.Κ.Π.Α.

Αντιπρόεδρος:  Πλάτων Πετρίδης, Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Γενική Γραμματέας:  Θεοδώρα Αντωνοπούλου, Καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Ταμίας: Γεράσιμος Μέριανος, Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ειδική Γραμματέας:  Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Βυζαντινής Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Μέλη:  Χρήστος Σταυράκος, Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

               Μαρία Τζιάτζη, Kαθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
              Όλγα Καραγιώργου, Κύρια Ερευνήτρια Κέντρου Έρευνας Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης Ακαδημίας Αθηνών
              Ζήσης Μελισσάκης, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών