Το Κέντρο του Πανεπιστημίου του Princeton της Αθήνας διοργανώνει διημερίδα με θέμα «Social Ecological Resilience to Climate change and epidemics in Medieval and Early Modern Greece» την Τρίτη 6 και την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 στην Αθήνα. Περαιτέρω πληροφορίες στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω του συνδέσμου:

https://princeton.zoom.us/j/95267360330

Meeting ID: 952 6736 0330

PSH-CCHRI Workshop Programme Athens 6-7 June 2023