Η Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών διοργανώνει στο πλαίσιο του προγράμματος «Perceiving, interpreting, teaching Byzantine liturgical poetry. Nikephoros Kallistou Xanthopoulos’ treatises on hymns» διημερίδα με θέμα «Philological and Theological Learnedness. Hymns in Byzantine Educational and scholarly contexts (9th-15th centuries)» την Πέμπτη 23 και την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024, στην οποία συμμετέχουν Έλληνες βυζαντινολόγοι.
Περισσότερες πληροφορίες στο ανηρτημένο πρόγραμμα.

Programmfolder-IMAFO-Philological-and-Theological-Learnedness-V03-04-2024-1-2

Abstract-Broschüre-IMAFO-Philological-and-Theological-Learnedness-V03-04-2024-3