Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της διημερίδας του Διεπιστημονικού Μεταπτυχιακού Σεμιναρίου «Νίκος Οικονομίδης», με θέμα «Κωνσταντινούπολη και επαρχίες (7ος-12ος αι.)» που διοργανώνεται από κοινού από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας / Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον Τομέα Βυζαντινών Ερευνών / Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Ε.Ι.Ε., και θα πραγματοποιηθεί στο Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ, Σκουφά 45,  στις 5 και 6 Ιουνίου 2019.

Πρόγραμμα – Διημερίδα σεμιναρίου Νίκος Οικονομίδης