Επισυνάπτεται το πρόγραμμα Διημερίδας, με θέμα “Διεπιστημονική Έρευνα των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Υφασμάτων”, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά 20-21 Μαρτίου.

Online_workshop_Thessaloniki

Σύνδεσμος για την παρακολούθηση:

https://authgr.zoom.us/j/93566389891