Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Τομέας Βυζαντινών Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) διοργανώνουν, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, το Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Ν. Οικονομίδης με θέμα «καὶ πᾶσαν πόλιν καὶ χώραν, ἀπὸ ὀργῆς, λοιμοῦ, λιμοῦ, σεισμοῦ, καταποντισμοῦ … : Ασθένειες, πανδημίες και φυσικές καταστροφές στο Βυζάντιο», στην αίθουσα σεμιναρίων (ισόγειο) στο ΕΙΕ. Η πρώτη συνεδρία, ανοικτή στο κοινό, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023, ώρα 18:00. Περαιτέρω πληροφορίες στο συνημμένο πρόγραμμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ_Ν._ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ_2022-202