Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Τομέας Βυζαντινών Ερευνών διοργανώνουν το Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Νίκος Οικονομίδης» με θέμα «Φύλο, ταυτότητα και κοινωνικοί ρόλοι στο Βυζάντιο», κάθε Τετάρτη από 5 Φεβρουαρίου έως 20 Μαΐου 2020, ώρα 6:00-8:00 μ.μ., στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48· αίθουσα σεμιναρίων, ισόγειο).

Διεπιστημονικό Σεμινάριο ‘Ν. Οικονομίδης’ 2019-2020

Διεπιστημονικό Σεμινάριο ‘Ν. Οικονομίδης’ 2019-2020-Πρόγραμμα Ομιλιών