Το Πανεπιστήμιο του Princeton διοργανώνει διεπιστημονικό εργαστήριο με θέμα «Meteora: A Unesco World Heritage Site», το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Μητροπολιτικής Ακαδημίας Θεολογικών και Ιστορικών Μελετών Αγίων Μετεώρων και απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς και υποψ. διδάκτορες. Θα διεξαχθεί από 4 έως 11 Ιουνίου 2023. Προθεσμία υποβολής έως 1η Φεβρουαρίου 2023. Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: