Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διοργανώνουν διεθνή συνάντηση με θέμα «Travelers to the Byzantine and Ottoman Empires, 12th-17th c.», η οποία θα διεξαχθεί στη Βενετία από 15 έως 17 Δεκεμβρίου 2023. Περισσότερες πληροφορίες στο ανηρτημένο πρόγραμμα.
Θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης μέσω διαδικτύου.

https://us06web.zoom.us/j/87968980335?pwd=5rb7KZryR7IcmVIsQnEHQb5Ll3 HLbE.1

ID: 879 6898 0335
Access code: taxidiotes
Venice time zone: UTC +1 / Central European Time (CET)

PROGRAM AND ABSTRACTS- TRAVELERS- HYBRID INTERNATIONAL CONFERENCE- 15-17 Dec 2023 (1)