Το Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. διοργανώνει διεθνή ημερίδα με θέμα «The Balkans in the seventh century: Ethnic and cultural transformations», η οποία θα διεξαχθεί, με φυσική παρουσία και μέσω διαδικτύου, την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024, στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (αίθουσα 209). Περισσότερες πληροφορίες στο ανηρτημένο πρόγραμμα.
Δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω του συνδέσμου:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mdced957ebae30e1c4f899db6982a9e09

Webinar password: PeE8PZiP3k6

Workshop program The Balkans in the seventh century