Διεθνής Επιστημονική Ημερίδα «Για μια διεπιστημονική προσέγγιση του υφάσματος στην Ελλάδα: από τους Μέσους Χρόνους στην Πρώιμη Μοντέρνα Εποχή»

Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ, 10 Απριλίου 2020

(συνδιοργάνωση: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου)

Οργανωτική Επιτροπή:

Πασχάλης Ανδρούδης, Επίκουρος καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης ΑΠΘ
Έλενα Παπασταύρου Δρ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου

Η παρούσα Διεθνής Ημερίδα προτείνει τη διεπιστημονική προσέγγιση της μελέτης του υφάσματος στην Ελλάδα. Το επίκεντρο είναι δύο περίοδοι με πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα που αφορά τον Ελλαδικό χώρο και τη θέση του στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό περιβάλλον: οι Μέσοι Χρόνοι και η Πρώιμη Μοντέρνα Εποχή. Στόχος είναι να αναδειχθεί τόσο η ποικιλομορφία αυτού του αποθέματος (διαφορετικές παραγωγές, διαπολιτισμικές ανταλλαγές, κλπ.), όσο και οι διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις του υλικού μέσα από την Ιστορία της Τέχνης, την Αρχαιολογία και τη Συντήρηση.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Πρόγραμμα