Το Ελληνικό Ινστιτούτο (The Hellenic Institute) και το Κέντρο για την Ελληνική Διασπορά (Centre for Greek Diaspora Studies, Royal Holloway, University of London) διοργανώνουν σε συνεργασία με την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών (The Society of Cypriot Studies) και την Κυπριακή Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών (The Cyprus Committee for Byzantine Studies), υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Κλασικών Σπουδών (The Institute of Classical Studies, School of Advance Studies, University of London), διαδικτυακό διεθνές colloquium, με θέμα «The Late Byzantine Mediterranean: Byzantine Connectivities, Experiences and Identities in a Fragmented World». In memoriam Speros Vryonis, Jr. and Elizabeth A. Zachariadou, στις 7 και 8 Ιουνίου 2022.

 

Απαραίτητη η εγγραφή στον σύνδεσμο:https://ics.sas.ac.uk/events/late-byzantine-mediterranean-byzantine-connectivities-experiences-and-identities-a

Περαιτέρω πληροφορίες Mrs Valerie James: [email protected] και στο συνημμένο πρόγραμμα.

2022 ICS Byzantine Colloquium The Late Byzantine Mediterranean