Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διοργανώνει διεθνές συνέδριο μέσω διαδικτύου με θέμα «Written to Last: Medieval and Post-Medieval Inscriptions in Mount Athos (10th-16th c.)» την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες στο ανηρτημένο πρόγραμμα.
Σύνδεσμος παρακολούθησης https://authgr.zoom.us/j/94245434744?pwd=Ly95VmozNDM2b2lIZEh6bFYyVkIyUT09
Passcode: 431367

WRITTEN TO LAST- ONLINE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ATHONITE INSCRIPTIONS – 16, 17 Feb 2024-1