Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Lead seals in Byzantine Thrace», το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, το Ινστιτούτο Μεσαιωνικών Ερευνών της Αυστριακής Ακαδημίας των Επιστημών και το Πανεπιστήμιο «Konstantin Preslavsky» του Shumen (Βουλγαρία) διοργανώνουν διεθνές συνέδριο με θέμα «Lead Seals in Byzantine Thrace. Sigillography Meets Historical Geography», την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023 και ώρα Βιέννης 10:00, στην Αυστριακή Ακαδημία των Επιστημών.

Θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης κατόπιν εγγραφής και αποστολής ηλ. μηνύματος στην Δρ. Αικατερίνη Μήτσιου

[email protected]

Περαιτέρω πληροφορίες στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα

Programmfolder-IMAFO-Lead-Seals-in-Byzantine-Thrace-V24-03-2023 (1)